|Radio Rodzina ul. Katedralna 4, 50-328 Wrocław     |Konto 86 1500 1793 1217 9004 8404 0000  |Sekretariat tel.+48 713271197 sekretariat@radiorodzina.pl   |Emisja tel.+48 71 3222022  studio@radiorodzina.pl
Radio Rodzina - logo
KONTAKT
W OBIEKTYWIE
INTENCJE
NASI GOŚCIE
WIADOMOŚCI
RAMÓWKA
O RADIU
album

Nowi doktorzy honoris causa PWT

W auli Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu odbyły się uroczystości związane z nadaniem tytułu doktora honoris causa. Do tej pory uczelnia uhonorowała tym tytułem m.in. kard. Josepha Ratzingera i byłego kanclerza Niemiec Helmuta Kohla. Podczas obchodzonego 28 stycznia święta teologii do grona zasłużonych naukowców dołączyli: ks. prof. Czesław Bartnik oraz ks. prof. Stanisław Kowalczyk. „Tytuł oznacza szczególną więź ze środowiskiem uczelni” - mówił ks. prof. Waldemar Irek, rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Podczas uroczystości, które odbywały się w auli PWT, gratulacje doktorom honoris causa składał ks. abp. Marian Gołębiewski - metropolita wrocławski. W uroczystościach wzięli także udział przedstawiciele Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, na którym wykładają uhonorowani doktorzy honoris causa. Ks. prof. Stanisław Wilk – rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, składając gratulację wyróżnionym profesorom, zwracał uwagę na ich wkład dla Kościoła w Polsce. Ks prof. Czesław Bartnik w bardzo ciepły i pogodny sposób dziękował za wyróżnienie. Swój wykład poświęcony filozofii wygłosił drugi wyróżniony ks. prof. Stanisław Kowalczyk. Ze wzruszeniem dziękował za przyznanie tytułu. Ks. prof. Czesław Bartnik i ks. prof. Stanisław Kowalczyk są wybitnymi teologami. Reprezentują dziedziny: teologii dogmatycznej oraz filozofii.


© 2011 Radio Rodzina. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Adam Kiwała / Wdrożenie systemu CMS: Bartłomiej Krajewski