Grupa Johanneum
Foto - Kapituła Kolegiaty Świętego Krzyża

W uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego ustanowiono prepozyta, dziekana oraz kanoników gremialnych i honorowego Kapituły Kolegiaty Świętego Krzyża. Prepozytem Kapituły został ks. Wacław Kuriata, proboszcz parafii pw. św. Brata Alberta w Mirkowie, a dziekanem ks. Marek Dutkowski, proboszcz parafii pw. św. Faustyny we Wrocławiu. Abp Józef Kupny, metropolita wrocławski, ustanowił także kanoników gremialnych oraz kanonika honorowego.

ks. Łukasz Romańczuk