Grupa Johanneum
Foto - Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem Województwa Dolnośląskiego

Dzięki tej inwestycji w jednym budynku istnieje Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa, Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego.