Grupa Johanneum
Foto - Prezentacja książki o kard. Gulbinowiczu

We Wrocławiu odbyła się promocja książki „Henryk Gulbinowicz. Starałem się zrozumieć człowieka”, będąca wynikiem 34-letniej znajomości Kardynała z dziennikarzem Waldemarem Niedźwieckim, autorem publikacji.

fot. ASe/RR