Grupa Johanneum

Ceny prądu zamrożone dla samorządów i małych przedsiębiorstw

11.07.2019 13:17 Maciej Bierć

 

Ceny prądu zamrożone dla samorządów i małych przedsiębiorstwMB/RR

 

Na mocy podpisanej przez Prezydenta RP nowelizacji tzw. „ustawy prądowej” ceny prądu zostaną w 2019 roku zamrożone dla m.in. jednostek sektora finansów publicznych, w tym samorządów terytorialnych.

 Aby korzystać z tych zmian trzeba jednak dotrzymać pewnych zobowiązań.

- Apelujemy do dolnośląskich samorządowców i do mikro i małych przedsiębiorstw, żeby do 27 lipca złożyli oświadczenie do dostawcy prądu, że chcą korzystać z obniżonych cen – mówi Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego .- Jest to bardzo ważne dla samorządów, aby zachowały niezwiększone stawki za energię elektryczną. dodaje marszałek.


- W naszej ocenie nie do wszystkich ta informacja dotrze – mówi Tymoteusz Myrda, wicemarszałek województwa dolnośląskiego


Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, przez cały 2019 r. przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną zastosuje ceny i stawki opłat za energię elektryczną w wysokości cen stosowanych w dniu 31 grudnia 2018 r. i nie wyższej niż ceny i stawki stosowane w dniu 30 czerwca 2018 r. Jest to bardzo ważne dla samorządów, aby zachowały niezwiększone stawki za energię elektryczną.