Grupa Johanneum

Historia zgromadzenia sióstr św. Jadwigi

08.06.2019 14:52 Krzysztof Pieszko

 

Historia zgromadzenia sióstr św. Jadwigi

 

We Wrocławiu trwają obchody związane ze 160 -tą rocznicą powstania zgromadzenia sióstr św. Jadwigi. Uroczystości zainaugurowała msza święta, której przewodniczył abp. Józefa Kupnego.

Zgromadzenie sióstr św. Jadwigi liczy około 250 zakonnic. Jakie były początki Jadwiżanek? Mówi s. Marta Dembowicz, przełożona wrocławskiego domu.

- Zakupiony dom przy ul. Sępa-Sarzyńskiego do dziś jest miejscem w którym mieszkają siostry - dodaje s. Marta.

Siostry ze zgromadzenia św. Jadwigi rozszerzyły swój charyzmat i oprócz pracy z dziećmi i młodzieżą, opiekują się również starszymi.

Siostry posługują również poza granicami naszego kraju. Pracują m.in. w Berlinie, gdzie prowadzą szkołę dla dzieci niepełnosprawnych i dom dziecka.
Podczas dzisiejszych uroczystości obecnych jest około 150 sióstr zakonnych. Spotkanie zakończy wspólna modlitwa i nabożeństwo przy grobie ich założyciela – ks. Roberta Spiske.