Grupa Johanneum

Franciszek: naszą nadzieją jest przebaczenie Jezusa

15.05.2019 11:26 Grzegorz Kryszczuk

 

Franciszek: naszą nadzieją jest przebaczenie Jezusawww.niedziela.pl

 

W obliczu zagrożenia złem Jezus staje po naszej stronie i przychodzi nam z pomocą, pragnąc nawrócić zło i obdarzyć swoim przebaczeniem, które jest naszą nadzieją - powiedział papież podczas dzisiejszej audiencji ogólnej.

W swojej katechezie Ojciec Święty mówił o siódmej prośbie Modlitwy Pańskiej: „Ale nas zachowaj od złego” (Mt 6,13b).TŁUMACZENIE:
„Słowami tymi modlący się człowiek prosi nie tylko, by nie został opuszczony w czasie pokusy, ale błaga także o uwolnienie od zła. Oryginalne słowo greckie jest bardzo mocne: przywołuje obecność złego, który stara się nas pochwycić i pożreć (por. 1 P 5, 8), a my prosimy Boga, by nas od niego uwolnił.”

Franciszek podkreślił, że czasami obecność zła wydaje się bardziej wyrazista, niż obecność Bożego miłosierdzia. Papież przyznał, że zło „o szerokim zasięgu”, takie jak cierpienie niewinnych, niewolnictwo, manipulowanie drugim człowiekiem, płacz niewinnych dzieci budzi sprzeciw w sercu człowieka i staje się głosem w ostatnim słowie modlitwy Jezusa, w godzinie męki. „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią” (Łk 23, 34). Z przebaczenia Jezusa na krzyżu wypływa pokój, który jest silniejszy niż jakiekolwiek zło: oto nasza nadzieja!” - powiedział Franciszek na zakończenie swej katechezy.

mw,st/Watykan/Redakcja, nasłuch RV, (mw)/KAI