Grupa Johanneum

Piknik z okazji Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnościami

14.05.2019 14:39 RR

 

Piknik z okazji Dnia Godności Osób z NiepełnosprawnościamiFot. Wrocławska Caritas

 

Integracyjny piknik “Praca - Edukacja - Niezależność” organizowany z okazji obchodów Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnościami przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego odbędzie się na parkingu Opery Wrocławskiej 17 maja

Na wydarzenie zaproszone zostały organizacje i instytucje współpracujące z samorządem województwa dolnośląskiego, które w otwartej przestrzeni publicznej będą prezentować swoje działania, usługi i wyroby dedykowane dla osób z niepełnosprawnościami lub wytwarzane przez nich. Podczas imprezy funkcjonowała będzie scena, na której będą się odbywały kilkunastominutowe występy artystyczne podopiecznych dolnośląskich organizacji pozarządowych i instytucji. Szykujemy także niespodziankę przygotowaną przez Operę Wrocławską.

Akcję zainicjował Departament Spraw Społecznych wraz z pełnomocnikiem Marszałka ds. Osób z Niepełnosprawnościami. Wspierają ją Opera Wrocławska oraz dolnośląskie instytucje, organizacje pozarządowe i jednostki samorządu województwa działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami, m.in: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej czy Urząd Statystyczny we Wrocławiu.

Na piknik organizatorzy zapraszają każdego, kto chciałby wspólnie zamanifestować godność osób z niepełnosprawnościami i zapoznać się z ofertą działań dolnośląskich instytucji i organizacji wspierających osoby z niepełnosprawnościami. Pomiędzy stoiskami znaleźć będzie można także animacje sportowe i cieszące się sporym zainteresowaniem symulacje niepełnosprawności. W pikniku wezmą także udział pracownicy urzędu marszałkowskiego.

Wydarzenie odbędzie się w piątek 17 maja 2019 roku w godzinach 10:00 – 15:00.

Harmonogram sceniczny:

 • 10:00 Początek obchodów dnia Godności Osób z Niepełnosprawnościami;

 • 10:10 Oficjalne rozpoczęcie przez Cezarego Przybylskiego, marszałka Dolnego Śląska i wicemarszałka Marcina Krzyżanowskiego;

 • 10:20 - 15:00 Występy muzyczne, teatralne i kabaretowe, prezentacje stoisk;

 • 15:00 Zakończenie pikniku

Wystawcy stoisk:

 • Opera  Wrocławska,

 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

 • Urząd Statystyczny we Wrocławiu,

 • Narodowy Fundusz Zdrowia,

 • Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej,

 • Zakład Aktywności Zawodowej Celestyn w Mikoszowie,

 • ZAZ w Jeleniej Górze,

 • ZAZ we Wrocławiu,

 • ZAZ w Świerzawie,

 • Cafe Równik,

 • Stowarzyszenie Ostoja,

 • Fundacja Szansa dla Niewidomych,

 • WTZ Trzebnica,

 • WTZ Jawor,

 • WTZ Legnica,

 • Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu,

 • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworze,

 • Fundacja Promyk Słońca,

 • Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych,

 • Od serca Faustynki,

 • Fundacja Eudajmonia,

 • Fundacja Imago,

 • Fundacja Katarynka,

 • Fundacja Larche,

 • PZSN Start Wrocław,

 • Stowarzyszenie Progres,

 • UKS Sprint Wrocław,

 • Kaczawski Klub Siatkarski RENBUT w Ścinawie,

 • Fundacja Przystań w Ścinawie,

 • Paraolimpijczycy,

 • WTZ Cisi Pracownicy Krzyża w Głogowie /mat. prasowe