Grupa Johanneum

Starosta Potocki o strajku nauczycieli i Domu Samopomocy

11.04.2019 15:02 Patrycja Jenczmionka Błędowska

 

Starosta Potocki o strajku nauczycieli i Domu Samopomocyfot. niedziela.pl/Bożena Sztajner

 

Wychodząc naprzeciw potrzebom rodziców w trakcie strajku nauczycieli Starostwo Powiatu Wrocławskiego zorganizowało przedszkole dla dzieci pracowników instytucji.

Mówi starosta Roman Potocki - Powiatu Wrocławskiego.

Pod opieką opiekunki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jest 8 dzieci.

W Kątach Wrocławskich zostanie jutro (12 kwietnia) otwarty Powiatowy Dom Samopomocy. - To dom dziennego pobytu. Jest w tym ukryty cel starosty, zdradza Roman Potocki.

Otwarcie placówki o godz. 13.00. 

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kątach Wrocławskich  jest dziennym ośrodkiem wsparcia przeznaczonym dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi lub
z niepełnosprawnością intelektualną. W ramach działalności świadczone są usługi w zakresie indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi oraz treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności niezbędnych do wykonywania czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.

Powiatowy Klub Seniora w Kątach Wrocławskich został utworzony w ramach Programu Wieloletniego „Senior+" na lata 2015-2020. Jest to dzienna placówka skierowana do niepracujących osób powyżej 60 roku życia. Celem działalności jest aktywizacja 30 seniorów, rozwijanie ich pasji i zainteresowań oraz tworzenie warunków do integracji międzypokoleniowej.

Mieszkanie Chronione w Kątach Wrocławskich jest całodobową formą wsparcia, w której pomoc uzyskają pełnoletni wychowankowie opuszczający pieczę zastępczą. Pobyt
w mieszkaniu ma na celu przygotowanie osób tam przebywających, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia. Zapewnia ono warunki do samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną. Mieszkanie dysponuje 5-cioma miejscami.

Budynek, w którym mieszczą się nowopowstałe formy wsparcia został gruntownie wyremontowany, pozbawiony barier architektonicznych, a placówki w całości wyposażone
w nowy sprzęt. Całkowity koszt realizacji inwestycji wyniósł ponad 2.150.000 zł.

Ze starostą rozmawialiśmy także o konferencji Powiat Wrocławski bez barier w Sobótce oraz nagrodzie dla Powiatu Wrocławskiego, o której pisaliśmy także TUTAJ:

http://www.radiorodzina.pl/22250,ii-miejsce-dla-powiatu-wrocawskiego-w-finansowym-zarzadzaniu/

POSŁUCHAJ CAŁEJ ROZMOWY ZE STAROSTĄ: