Grupa Johanneum

DOLNOŚLĄSKI PROBOSZCZ ROKU [GŁOSOWANIE]

21.03.2019 08:25 Bartłomiej Krajewski

 

DOLNOŚLĄSKI PROBOSZCZ ROKU [GŁOSOWANIE]

 

Zakończyliśmy I etap plebiscytu na Dolnośląskiego Proboszcza Roku. Czas na kolejny ważny krok, czyli głosowanie!

Głosowanie w plebiscycie odbywa się dwoma drogami: 

1. internetową - wystarczy zaznaczyć pole przy nazwisku księdza, na którego chcemy oddać głos, a następnie pod listą duchownych kliknąć w pole GŁOSUJ. Głosować można tylko raz na 24 godziny.
2. SMS-ową - należy wysłać wiadomość pod nr 71160, wpisując hasło PROBOSZCZ oraz imię i nazwisko księdza. Koszt SMS to 1 zł + VAT.

Głosy przesłane drogą SMS-ową doliczamy w każdy wtorek.

Głosowanie trwa do 15 czerwca. Co tydzień na antenie Radia Rodzina będziemy przybliżać cząstkowe wyniki głosowania.

Pełen regulamin Plebiscytu znajdą Państwo TUTAJProboszcz roku 2019

Zgłoszony za bycie dobrym gospodarzem, organizowanie inicjatyw charytatywnych, serdeczność, życzliwość i pogodne usposobienie.


Zgłoszony za życzliwość, dobroć, służbę ludziom, dbałość o kościół i duchową troskę nad parafianami, duszpasterstwo dzieci, zapraszanie isnpirujących kaznodziei, poruszające kazania i pogodę ducha.


Zgłoszony za pracę duszpasterską na rzecz dzieci i młodzieży, innowacyjne pomysły, inicjatywy społeczne, wspieranie potrzebujących.


Zgłoszony za życzliwość, otwartość, zaangażowanie w duchowe życie parafii, przeprowadzanie inwestycji usprawniających funkcjonowanie kościoła, organizację pielgrzymek, prowadzenie wspólnot.


Zgłoszony za serdeczność, otwartość, zaangażowanie w życie parafii i oddanie duszpasterstwu.


Zgłoszony za dbałość o rozwój parafii, zbufowanie kapliczki i uratowanie kościoła na Ślęży, a także zaangażowanie w inicjatywy o charakterze duchowym i kulturalnym.


Zgłoszony za zaangażowanie w duszpasterstwo, wsparcie moralne, dbałość o wartości rodzinne, poruszające kazania.


Zgłoszony za gorliwość w aktywizowaniu życia duchowego parafian, prowadzenie wspólnot dla dzieci i dorosłych, kursów Alfa i Nowe Życie, dobre zarządzanie parafią, otwartość, radość i serdeczność.


Zgłoszony za szerzenie kultu św. Filomeny, inspirujące kazania, otwartość, serdeczność, ożywianie w parafii ducha modlitwy, przeprowadzenie prac remontowych, mądre prowadzenie duszpasterstwa zarówno dzieci i młodzieży, jak i osób dorosłych.


Zgłoszony za bycie dobrym gospodarzem, przeprowadzenie remontów, bycie pogodnym i serdecznym.


Zgłoszony za dbałość o duchową i materialną stronę parafii, aktywizację mężczyzn, otwartość i wsparcie, przeprowadzenie prac remontowych i prowadzenie wspólnot.


Zgłoszony za sumienne wypełnianie obowiązków duszpasterskich, troskę o piękno liturgii, serdeczność, otwartość i autentyczność.


Zgłoszony za ożywienie parafii, organizację Mszy św. z modlitwą o uzdrowienie, angażowanie się w życie codzienne wspólnoty.


Zgłoszony za bycie wsparciem duchowym dla parafian i katechetów, pracę duszpasterską, organizację pielgrzymek oraz przeprowadzenie remontów w parafii.


Zgłoszony za bycie duchowym przewodnikiem parafian, entuzjazm i zaangażowanie w wykonywanie obowiązków kapłańskich, prowadzenie wspólnot, organizację Biesiady Odpustowej o charakterze charytatywnym, przeprowadzenie prac remontowo-rewitalizacyjnych.


Zgłoszony za działalność na rzecz dzieci i młodzieży, pracę duszpasterską oraz przeprowadzone w parafii remonty.


Zgłoszony za prowadzenie remontu zespołu kościelno-klasztornego, utworzenie Garnierówki, ożywienie tradycji pielgrzymkowych.


Zgłoszony za wybudowanie kościoła na 46. Kongres Eucharystyczny, serdeczność i działania spająjące parafian.


Zgłoszony za ożywienie ducha modlitwy w parafii, zaangażowanie w działalność duszpasterską, organizację nabożeństw, przeprowadzenie remontów.


Zgłoszony za powstanie w parafii Sanktuarium św. Józefa, stworzenie Pogotowia Duszpasterskiego, przeprowadzenie prac remontowych i renowacyjnych, otwarcie kaplicy św. Bernarda, organizację wycieczek, pomoc potrzebującym.


Zgłoszony za bycie dobrym administratorem, wykonanie kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu i wprowadzone w kościele modernizacje.


Zgłoszony za zaangażowanie w działalność duszpasterską, przygotowanie nabożeństw, spotkania integracyjne, dobry kontakt z lokalną społecznością i ożywienie w parafii ducha modlitwy.


Zgłoszony za zaangażowanie w duszpasterstwo, przeprowadzenie remontów, życzwliość i serdeczność.


Zgłoszony za prowadzenie duszpasterstwa młodzieży i dzieci, organizację pielgrzymek, pomoc potrzebującym, działania remontowe.


Zgłoszony za dbałość o duchową i materialną stronę parafii, przeprowadzenie prac remontowych, troskę o osoby starsze i chore, mądrość i pobożność.


Zgłoszony za budowę kościoła p.w. Matki Bożej Pompejańskiej w Żernikach Wrocławskich, przeprowadzenie prac remontowych, odnowienie kościoła, aktywizację życia duchowego parafian, zaangażowanie w wydarzenia organizowane przez gminę w i rade osiedla budowę placu zabaw.


Zgłoszony za organizowane pielgrzymek, dobry kontakt z mieszkańcami i pracę duszpasterską z Liturgiczną Służbą Ołtarza.


Zgłoszony za wkład pracy w działalność parafii, przeprowadzenie gruntownych remontów.


Zgłoszony za serdeczność i ciepło, organizację pielgrzymek, wyjazdów dla dzieci i seniorów, przeprowadzanie remontów w parafii.


Zgłoszony za umiejętność współpracy z różnymi grupami i instytucjami, zaangażowanie w działalność duszpasterską, tworzenie domowej atmosfery, wrażliwość na ludzką krzywdę i potrzeby.


Zgłoszony za otwartość, serdeczność, wspieranie parafian, ożywienie wspólnoty, działania integracyjne, rozbudowę kościoła.


Zgłoszony za serdeczność i otwartość na parafian, zaangażowanie w pomoc osobom chorym i starszym, organizację pielgrzymek, działalność intelekutalną, opiekę nad wspólnotami i organizację życia wspólnot.


Zgłoszony za zaangażowanie w działalność parafii i pracę duszpasterską, liczne renowacje przeprowadzone w parafii i sumienne wypełnianie obowiązków.


Zgłoszony za przeprowadzenie remontów, pracę duszpasterską na rzecz wspólnot, inicjowanie wielu wydarzeń, m.in. postawienia Lodówki Społecznej i stwarzanie domowej atmosfery.


Zgłoszony za przyciąganie parafian do Boga, bycie dobrym przewodnikiem, zaangażowanie w życie parafian i szereg inicjatyw, m. in. stałe nabożeństwa, EDK, pielgrzymki, działania charytatywne.


Zgłoszony za zaangażowanie w pracę duszpasterską, budowę nowej świątyni, pracę z młodzieżą i dobry kontakt z parafianami, pasję ewangelizacyjną i współpracę ze świeckimi.


Zgłoszony za wrażliwość i otwartość, pracowitość, współpracę ze świeckimi, serdeczność, troskę o najsłabszych, zorganizowanie placu zabaw i kącika do karmienia dzieci.


Zgłoszony za życzliwość, otwartość, służbę parafianom, organizację wielu inicjatyw, m.in. Lodówki Społecznej i angażowanie parafian w życie wspólnoty.


Zgłoszony za bycie dobrym przewodnikiem wspólnoty parafialnej.


Zgłoszony za zaangażowanie w życie parafii, przeprowadzenie remontów i prac konserwatorskich, inicjowanie wielu akcji, edukację młodzieży i osób starszych.


Zgłoszony za przeprowadzenie prac remontowych, modernizacji kościoła, krzewienie zasług i kultu ojców Michała i Zbigiewa, męczenników z Pariacoto oraz innych świętych, otwartość, pobożność, organizację pielgrzymek.


Zgłoszony za stanie na straży historii i tradycji, obronę i popularyzację wartości chrześcijańskich, szereg renowacji i remontów w parafii.


Zgłoszony za serdeczność, organizację życia duszpasterskiego parafii, inspirujące kazania.


Zgłoszony za ożywienie życia duchowego, moblizację parafian do uczestnictwa w nabożeństwach, otwartość, podjęcie prac remontowych.


Zgłoszony za zaangażowanie w wiele inicjatyw, przeprowadzenie remontów, organizację koncertów i piników, otwartość i serdeczność.


Zgłoszony za poruszające kazania, modlitewne wsparcie parafian, reaktywowanie wspólnot, pielęgnowanie tradycji związanych z polską wsią.


Zgłoszony za dążenie do odnowy świątyni i rozpoczęcie remontu, organizację pielgrzymek, sprowadzenie relikwii świętych, zaangażowanie w duszpasterstwo.


Zgłoszony za przeprowadzenie prac remontowych i odnowy duchowej parafii, prowadzenie nabożeństw, sprowadzenie relikwii św. Franciszka z Asyżu, organizację pielgrzymek i inicjatyw o charakterze duchowym, skromność i pokorę.


Zgłoszony za zaangażowanie w pracę duszpasterską, otwartość, życzliwość oraz dar łączenia i jednania ludzi.


Zgłoszony za bycie dobrym kapłanem, głoszenie inspirujących kazań, sumienne wypełnianie obowiązków, ożywienie wspólnot.


Zgłoszony za prowadzenie wielu wspólnot parafialnych, troskę nad osobami starszymi i chorymi, wsparcie ubogich, inspirujące homilie, otwartość, bycie przykładem człowieka modlitwy.


Zgłoszony za pracę duszpasterską, życzliwość i serdeczność, prowadzenie wspólnot oraz organizację inicjatyw.


Zgłoszony za pomoc przy zbiórce podpisów dla inicjatywy ustawodawczej 'Zatrzymaj aborcję'.