Grupa Johanneum

Ulica Pawła Adamowicza we Wrocławiu?

11.02.2019 08:27 Krzysztof Pieszko

 

Ulica Pawła Adamowicza we Wrocławiu?wikipedia

 

Do wrocławskiego ratusza 4 lutego wpłynęła petycja z prośbą o nadanie jednej z wrocławskich ulic imienia Pawła Adamowicza. W uzasadnieniu autor pisma pisze, że zamordowany w Gdańsku prezydent „zginął w obronie Ojczyzny”.

Świętej pamięci prezydent Adamowicz zginął pełniąc funkcję publiczną i wobec takiego faktu trudno jest negować, żeby we Wrocławiu posiadał swoją ulicę – mówi Sergiusz Kmiecik, radny miasta Wrocławia, członek partii Porozumienie.

Zwolennikiem uczczenia pamięci prezydenta Pawła Adamowicza przez Wrocław jest radny miasta Wrocławia - Piotr Uhle z Nowoczesnej.

Według uchwały rady miejskiej imieniem zmarłego można nazwać ulicę pięć lat po jego śmierci.