Grupa Johanneum

KONFERENCJA DOTYCZĄCA WSPARCIA OPIEKUNÓW OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

08.11.2018 12:52 Patrycja Jenczmionka Błędowska

 

KONFERENCJA DOTYCZĄCA WSPARCIA OPIEKUNÓW OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMImat. prasowe

 

Konferencja pt. „Opieka wytchnieniowa – wsparcie opiekunów osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin w perspektywie rozwiązań krajowych i zagranicznych” zorganizowana przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu oraz Fundację Imago odbyła się w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim” współfinansowanego ze środków RPO WD 2014-2020 i zostało objęte patronatem honorowym Starosty Powiatu Wrocławskiego Romana Potockiego oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Krótkiej Przerwy (International Short Break Association).

Celem spotkania była analiza możliwości wspierania przez samorządy opiekunów osób z niepełnosprawnościami poprzez tworzenie i rozwijanie różnych form opieki wytchnieniowej. Kluczowym elementem programu było przedstawienie krajowych dobrych praktyk, a także duńskich rozwiązań w zakresie wsparcia opiekunów. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele samorządów oraz organizacji pozarządowych z terenu województwa dolnośląskiego.

Konferencję zainaugurował Roman Potocki Starosta Powiatu Wrocławskiego, a także Piotr Kuźniak Prezes Fundacji Imago oraz Izabela Łuków Zastępca Dyrektora Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej. Następnie prelekcje na temat dobrych praktyk wygłosili: Piotr Kuźniak – Przewodniczący Koalicji na rzecz Usług Asystenckich, Prezes Fundacji Imago, Thor Simony – Dyrektor Ośrodka Granbohus w Danii, członek Komitetu Sterującego Międzynarodowego Stowarzyszenia Krótkiej Przerwy (ISBA), Piotr Masłowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rybnik oraz Jarosław Tobiasz – Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia OLIGOS z Rybnika, Justyna Manyś ze Stowarzyszenia „Na Tak” z Poznania. Prelegenci w dalszej części spotkania wzięli udział w panelu eksperckim dotyczącym wsparcia opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnościami obecnie i w przyszłości.

Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń oraz zainspirowania się działaniami na rzecz wspierania opiekunów osób z niepełnosprawnościami w ramach opieki wytchnieniowej lub tzw. krótkiej przerwy.

mat. prasowe