Grupa Johanneum

Czy we Wrocławiu powstanie Publiczna Marina Miejska?

11.10.2018 14:33 Katarzyna Aszkiełowicz

 

Czy we Wrocławiu powstanie Publiczna Marina Miejska? .

 

Ponad 20 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – tyle zostanie wziętych pod uwagę podczas dzisiejszej – ostatniej w tej kadencji – sesji rady miejskiej. Jeden z planów, zdaniem radnych klubu Prawa i Sprawiedliwości, ograniczał możliwości terenów nad Odrą.

Chodzi o fragment na Grobli, w rejonie Wybrzeża Juliusza Słowackiego. Mówi Marcin KrzyżanowskiProjekt przepadł na sesji, a to oznacza, że droga do powstania publicznej mariny nadal jest otwarta. 

Dla środowiska ludzi rzeki Port Węglowy i ujście Oławy to ostatnie miejsca, gdzie można zrealizować w centrum publiczną marinę, którą zarządzałoby miasto, a nie prywatny właściciel – mówi Piotr Maryński, przewodniczący zespołu wojewody dolnośląskiego ds. żeglugi,Przeciwko uchwaleniu planu dla terenu przy Wybrzeżu Juliusza Słowackiego było również Wrocławskie Forum Rzeczne. Mówi przedstawicielka Joanna Stańczyk.W przygotowanej petycji domagają się objęcia planem większego terenu, a także zmiany jego głównej funkcji - z hotelowej na marinę lub przystań. Wrocławskie Forum Rzeczne wnioskuje też, aby te tereny nad Odrą pozostały własnością Gminy Wrocław.