Grupa Johanneum

Ostatnia sesja rady powiatu wrocławskiego

11.10.2018 13:19 Patrycja Jenczmionka Błędowska

 

Ostatnia sesja rady powiatu wrocławskiegoFot. Powiat Wrocławski

 

Poprawa infrastruktury drogowej, zwiększenie nakładów na oświatę, dotacje dla Straży Pożarnej i Policji czy przejęcie Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich to udało się dokonać w czasie czteroletniej kadencji.

Zdaniem Romana Potockiego – starostę Powiatu Wrocławskiego to był dobry czas. W ciągu 4 lat budżet wzrósł prawie podwójnie. Co udało się dokonać?

W powiecie zwiększono także nakłady na oświatę.

Ważnym zadaniem było przejęcie po Caritas w styczniu 2018 r. Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich.

Powiat ma na swoim koncie kilka sukcesów w rankingu ogólnopolskim.


Z Romanem Potockim, starostą powiatu wrocławskiego, rozmawialiśmy także o stypendium dla najzdolniejszej młodzieży, Dniu Edukacji Narodowej i uczczeniu w powiecie rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

POSŁUCHAJ: