Grupa Johanneum

Papieski Wydział Teologiczny rozpoczął rok akademicki

10.10.2018 15:53 Krzysztof Pieszko

 

Papieski Wydział Teologiczny rozpoczął rok akademickifot. K.P.

 

„Nie bierzcie wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu abyście umieli rozpoznać jaka jest wola Boża” powiedział, nawiązując do listu świętego Pawła do Rzymian, profesor Włodzimierz Wołyniec rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego na uroczystym rozpoczęciu roku akademickiego.

Podczas swojego wystąpienia duchowny nawiązał do zmian jakie czekają uczelnie, nawiązując nie tylko do ustawy o nauce 2.0, ale i konstytucji apostolskiej Veritatis Gaudium.


Rektor uczelni zapowiedział również utworzenie nowego statutu placówki i przypomniał, że Papieski Wydział Teologiczny został zaliczony przez ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do grona 13 uczelni najbardziej zmotywowanych, które znacznie podniosły swój poziom naukowy.

Rozwojowi instytucji ma sprzyjać także współpraca z Uniwersytetem na Malcie i budowa biblioteki.

Na koniec ksiądz profesor Włodzimierz Wołyniec wezwał całą społeczność akademicką do jedności, a także zaapelował o radość i pasję poszukiwania prawdy oraz dzielenia się nią z innymi. Po tych słowach rektor PWT oficjalnie rozpoczął rok akademicki. 

W roku akademickim 2018/2019 studia na uczelni podejmie 530 studentów.