Grupa Johanneum

Sowiogórska Droga św. Jakuba

08.10.2018 22:27 Adrianna Sierocińska

 

Sowiogórska Droga św. Jakuba  fot. A. Kornicka

 

Sowiogórska Droga św. Jakuba to najmłodsza Droga św. Jakuba w Polsce, ma blisko 75 km, rozpoczyna się na Górze Ślęży, kończy w Wambierzycach. Trasa prowadzi przez urokliwe tereny, co sprzyja rozmyślaniu.

Inicjatorami powstania Sowiogórskiej Drogi św. Jakuba są pielgrzymi do  Santiago de Compostela, mówi ks. Krzysztof Pełech, proboszcz parafii Świętego Ducha w Bielawie:


Szlak oznakowany jest tak jak wszystkie drogi św. Jakuba w Europie: muszelką i żółtą strzałką.  - Koordynatorem projektu była gmina Bielawa - wskazuje Jadwiga Horamin, zastępca burmistrza Bielawy:


Droga prowadząca do Santiago de Compostela jest wielowiekowym szlakiem pielgrzymim i przemierza się ją w ciszy – podkreślił ks. Krzysztof Pełech, pielgrzym do Santiago de Compostela:


Jednak drogę prowadzącą do grobu św. Jakuba można przejść etapami – powiedział p. Jarosław pielgrzym Santiago de Compostela:


Inauguracja Sowiogórskiej Drogi św. Jakuba odbędzie się wiosną przyszłego roku.

POSŁUCHAJ: