Grupa Johanneum

WBO #632: Zielony Kącik

28.09.2018 14:41 Krzysztof Pieszko

 

WBO #632: Zielony Kącikmat.pras.

 

Projekt nr 632 dotyczy zagospodarowania terenu zielonego przy ul. Partyzantów, Dembowskiego i 8 Maja. Dzięki realizacji tej inwestycji wrocławianie zyskają kolejne miejsce do wypoczynku i rekreacji.

Po zrealizowaniu projektu na tamtym terenie pojawi się:

• mała architektura m.in. nowe ławki, leżaki, kosze na śmieci,
• plac zabaw dla rożnych grup wiekowych, który będzie miejscem przygód i beztroskiej zabawy,
• nowe alejki (układ komunikacyjny z nowymi nawierzchniami) umożliwiający swobodne dojście do przystanku oraz osiedla (nie brodząc w błocie),
• strefa wypoczynku dla seniora,
• nowe nasadzenia drzew i krzewów, bylin, żywopłotów - atrakcyjnych o różnych porach roku,
• oświetlenie terenu,
• mała siłownia.

Teren stanie się miejscem, gdzie rodzice z dziećmi, seniorzy, a także okoliczni mieszkańcy, mogliby wypoczywać, spotykać się i spędzać razem czas. Koncepcja zagospodarowania wpisałaby się w zabytkowy charakter dzielnicy miasta-ogrodu Sępolna.

Na projekty w ramach WBO można głosować do 1 października na stronie www.wroclaw.pl/budzet-obywatelski-wroclaw/wbo2016/projekty-2018