Grupa Johanneum

#DZISWKOSCIELE o programie DDM na nowy rok szkolny (POSŁUCHAJ)

04.09.2018 15:09 Adrianna Sierocińska

 

#DZISWKOSCIELE o programie DDM na nowy rok szkolny (POSŁUCHAJ)arch. DDM

 

"Oto ja, Służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego Słowa” - te słowa z Ewangelii wg św. Łukasza są hasłem programu Diecezjalnego Duszpasterstwa Młodzieży na rok 2018/2019. Wśród zaplanowanych na ten rok inicjatyw są trzy duże spotkania nazwane krokami milowymi.

Mówi ks. Zbigniew Kowal, diecezjalny duszpasterz młodzieży


Ważną częścią formacji są również przygotowania do Europejskiego Spotkania Młodych w Madrycie. W trzecie poniedziałki miesiąca DDM modli się śpiewami Taize, a w spotkaniach biorą udział osoby różnych wyznań i narodowości.

Mówi Adriana Kwiatkowska – koordynatorka wolontariatu


W Diecezjalnym Duszpasterstwie Młodzieży potrzeba wielu osób, które zaangażują się w organizację zaplanowanych inicjatyw. Szczegóły na stronie www.mlodzimlodym.wroclaw.pl

Posłuchaj całej rozmowy: