Grupa Johanneum

Siegnij po ulgę w ZUS. Układy ratalne

04.09.2018 11:40 Patrycja Jenczmionka Błędowska

 

 Siegnij po ulgę w ZUS. Układy ratalne

 

Firmy spłacają swoje zadłużenie w ZUS. Jedni robią to z własnej woli innych zmusza do tego wprowadzenie w styczniu tego roku jednego konta składkowego, na którym bieżące wpłaty są rozliczane na najstarsze zaległości a przedsiębiorca w wyniku długu traci ubezpieczenie zdrowotne.

 - Podpisanie układu ratalnego z ZUS pozwala przedsiębiorcy na uporządkowanie jego spraw wobec nas a tym samym, mimo, że nadal jest u nas zadłużony to, jeśli spłaca kolejne raty zadłużenia w terminie to może dostać od nas zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami – mówi Iwona Kowalska Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – To pozwala mu na start w przetargach i ubieganie się o pomoc publiczną – dodaje Iwona Kowalska.W pierwszym półroczu tego roku właściciele firm złożyli na Dolnym Śląsku 3378 wniosków o rozłożenie długu na raty. ZUS już popisał umowy z właścicielami 2216 firm. W tym samym czasie w całej Polsce wpłynęło 36,5 tys. wniosków o układy ratalne pozwalające na rozłożenie długu w ZUS na raty. W tym czasie ZUS zawarł 24 tys. układów ratalnych na blisko 1,6 mld zł. Przeciętny dług wobec Zakładu to około 60 tys. złotych.

ZUS od początku tego roku informuje właścicieli firm o stanie ich konta i o zadłużeniu wobec ZUS. Do połowy sierpnia listy zostały wysłane do ponad pół miliona firm w Polsce.

Podstawowym warunkiem udzielenia układu ratalnego jest wystąpienie do ZUS z wnioskiem oraz dostarczenie dokumentów niezbędnych do oceny sytuacji finansowej płatnika.  ZUS żeby zachęcić właścicieli firm do dobrowolnej spłaty należności ograniczył zakres wymaganej dokumentacji.

CO TRZEBA DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU?

1.       Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej (formularze dostępne w placówkach ZUS oraz na stronie www.zus.pl),

2.       Dokumenty obrazujące kondycję finansową oraz możliwości płatnicze (np. roczne zeznanie PIT za ostatni rok),

3.       Dokumenty dotyczące pomocy publicznej, – jeżeli działalność gospodarcza jest nadal prowadzona.

mat. prasowe