Grupa Johanneum

Spotkanie katechetów w Bardzie Śląskim

03.09.2018 12:49 Adrianna Sierocińska

 

Spotkanie katechetów w Bardzie Śląskimmat. pras.

 

Każdego roku katecheci diecezji świdnickiej uczestniczą w konferencji związaną rozpoczęciem nowego roku szkolnego i katechetycznego. Ma ona miejsce w Bardzie w sanktuarium Matki Bożej Strażniczki Wiary Świętej i jest organizowana przez Wydział Katechetyczny.

1 września br. przybyła tu niemal 250-osobowa grupa katechetów zakonnych i świeckich, by zawierzyć swoją posługę kształtowania wiary u dzieci i młodzieży Matce Bożej. Po adoracji Najświętszego Sakramentu katecheci uczestniczyli we Mszy św. pod przewodnictwem JE Księdza Biskupa Ignacego Deca. W okolicznościowej homilii Biskup Świdnicki nawiązał do liturgii słowa Bożego i zwrócił uwag na sprawę powołania katechety oraz talentów. Powiedział m.in., że do pełnienia posługi katechetycznej osoba powołana otrzymuje moc pochodzącą od Chrystusa i Ducha Świętego: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętem”. Ta moc który dodaje odwagi i uwalnia od lęków. Bóg powołując nas do istnienia obdarował nas potrzebnymi talentami, uzdolnieniami – On najlepiej wiedział, co i komu przydzielić. Trzeba je rozwijać, pomnażać i wykorzystywać w pełnieniu posługi związanej z głoszeniem słowa Bożego. Zachęcił katechetów do rozwoju zwłaszcza w życiu duchowym. W specjalnym akcie pasterz diecezji świdnickiej zawierzył wszystkich katechetów i ich posługę Matce Bożej, podziękował katechetom obchodzącym jubileusze swojej pracy, odchodzącym na emeryturę, a także wręczył misje kanoniczne katechetom rozpoczynającym posługę w diecezji świdnickiej.

Posłuchaj homilii:


W drugiej części spotkania, na zaproszenie ks. Marka Korgula – dyrektora Wydziału Katechetycznego Świdnickiej Kurii Biskupiej, konferencję pt. „Reforma oświaty w Polsce jako wyzwanie dla nauczania religii” wygłosił ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik – koordynator Biura programowania Katechety przy Konferencji Episkopatu Polski i dziekan Wydziału Teologii UKSW. Prelegent rozpoczął od przypomnienia koncepcji katechezy Kościoła, jaka ukształtowała się po II Soborze Watykańskim i jest realizowana w polskiej szkole. Wskazał na najważniejsze wyzwania, przed którymi staje dzisiejszy katecheta: reforma oświaty, demokracja w społeczeństwie pluralistycznym, upadek autorytetów, mentalność techniczna młodego pokolenia, a także powrót neomarksizmu, manipulacja kryzysem imigracyjnym czy napór ideologii gender. Stwierdził, że można się temu poddać albo rzetelnie pełnić posłannictwo głoszenia słowa Bożego. W działalności ewangelizacyjnej należy oprzeć się na kerygmacie, prowadzić apologię wiary rozumianej jako jej obrona, uzasadnianie, usprawiedliwianie. Chrześcijanin, w szczególności katecheta, nie może zamknąć się za murami kościoła i dostosować się do rytmu tego świata, ale aktywnie włączyć się w przemianę świata zgodnie z zamysłem Ewangelii.

Ostatnim elementem konferencji była nowa podstawa programowa i prace nad nowym programem katechezy Kościoła, które dobiegają końca. Nowością podstawy programowej jest nowa struktura dokumentu wyznaczona przez reformę systemu oświaty, a także opisanie postaw, jakie należy kształtować  u uczniów (musimy wiedzieć, po co uczymy), podkreślając zdecydowanie, że postawy te nie podlegają ocenianiu. Ks. Tomasik zapowiedział, że podręczniki opracowane do nowego programu będą wprowadzane sukcesywnie, począwszy od 1 września 2019 r. (w klasie I i IV szkoły podstawowej oraz I średniej). Swoje wystąpienie zakończył słowami św. Jana Pawła II wypowiedzianymi do katechetów, nauczycieli i uczniów we Włocławku 6 czerwca 1991 r.:  „Młodzież i dzieci są przyszłością świata, są przyszłością narodu i Kościoła, są tą przyszłością oni, młodzi ludzie, ale są nią w oparciu o rodzinę, o szkołę, o Kościół, o naród, o cały naród. Dlatego też Sobór Watykański II uczy, iż szkoła «mocą swego posłannictwa kształtuje (...) władze umysłowe, rozwija zdolność wydawania prawidłowych sądów, wprowadza w dziedzictwo kultury wytworzonej przez przeszłe pokolenia, kształci zmysł wartości, przygotowuje do życia zawodowego, sprzyja dyspozycjom do wzajemnego zrozumienia się, stwarzając przyjazne współżycie wśród wychowanków różniących się charakterem czy pochodzeniem» (Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim, 5). Oto w wielkiej syntezie zadanie szkoły, która ma kształcić i wychowywać. W podejmowaniu tego zadania nie wystarczy patrzeć tylko w wyimaginowaną przyszłość, ale trzeba ją już teraz jakoś tworzyć, trzeba mieć przed oczyma całą tradycję narodu, społeczeństwa, państwa. Powiedział ktoś słusznie, że narody, które tracą pamięć, schodzą do rzędu plemienia.

Spotkanie zakończyły komunikaty Wydziału Katechetycznego przekazane przez dyrektora – ks. M. Korgula oraz modlitwa Koronką do Bożego Miłosierdzia.

inf. Diecezja Świdnicka