Grupa Johanneum

Renty socjalne w górę od września

31.08.2018 10:54 Patrycja Jenczmionka Błędowska

 

Renty socjalne w górę od września

 

Od 1 września wysokość renty socjalnej wzrośnie o 164,77 zł. W województwie dolnośląskim ZUS z urzędu podwyższy prawie 18 tys. rent. Wypłaci też wyrównania za okres od czerwca do września.

Nie trzeba składać wniosku, mówi Iwona Kowalska Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Na Dolnym Śląsku o miesiąc wypłacanych jest 17 817 rent. Najwięcej w Oddziale ZUS w Wałbrzychu – 7025, następnie we wrocławskim Oddziale ZUS – 5456 a w legnickim 5336. Od 1 września renta socjalna będzie wynosiła 1029,80 zł., czyli wzrośnie o 164,77 zł., z poprzednich 865,03 zł. ZUS wypłaci także wyrównanie począwszy od czerwca tego roku. Podwyższenie wysokości renty ma związek z wejściem w życie ustawy z 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rencie socjalnej. Zgodnie z przepisami ustawy wysokość renty socjalnej ma być równa kwocie najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, a ta wynosi 1029,80 zł.

Trzeba podkreślić, że nie wszyscy otrzymają pełną wysokość renty socjalnej. 50 proc. kwoty, czyli 514,90 zł, przysługiwać będzie osobie tymczasowo aresztowanej lub odbywającej karę pozbawienia wolności. Mniej dostać mogą także osoby pobierające jednocześnie rentę socjalną oraz rentę rodzinną.

Rentę socjalną mogą otrzymać osoby pełnoletnie, u których lekarz orzecznik lub komisja lekarska ZUS stwierdzi całkowitą niezdolność do pracy. Powstać musi ona jednak w ściśle określonym czasie, tzn. przed ukończeniem 18. roku życia lub w trakcie nauki (także podczas wakacji lub urlopu dziekańskiego) w szkole lub w szkole wyższej – przed ukończeniem 25 lat, ewentualnie w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury.

Szczegóły na www.zus.pl

mat. prasowe