Grupa Johanneum

Rozpoczęły się Wrocławskie Dni Duszpasterskie

28.08.2018 10:18 Adrianna Sierocińska

 

Rozpoczęły się Wrocławskie Dni Duszpasterskiefot. archiwum PWT

 

Od Mszy św., której w katedrze pw. św. Jana Chrzciciela przewodniczył abp Józef Kupny w stolicy Dolnego Śląska rozpoczęły 48. Wrocławskie Dni Duszpasterskie - jedno z najstarszych polskich sympozjów teologicznych. Tematyka tegorocznych wykładów, warsztatów oraz spotkań formacyjnych oscylować będzie wokół hasła: "W mocy Bożego Ducha - powołani do wolności". Homilię w czasie Eucharystii wygłosił ks. Roman Chromy, sekretarz Komisji Duszpasterstwa KEP.

Zwracając się do uczestniczących we Mszy św. katechetów z całej archidiecezji oraz osób zaangażowanych w duszpasterstwo, duchowny zaznaczył przywołał słowa papieża Franciszka z adhortacji „Gaudete et exsultate”: „zawsze pytaj Ducha Świętego, czego Jezus oczekuje od ciebie”, podkreślając, że w czasie tegorocznych dni duszpasterskich nie może zabraknąć świadomość przeżywania piątej rocznicy wybory kard. Bergoglio na Stolice Piotrową. – Od pięciu lat Ojciec Święty daje nam konkretne wskazania do programu duszpasterskiego – mówił kaznodzieja i wymienił: - Najpierw zostaliśmy wezwani do nowej ewangelizacji, następnie  do zainteresowania się kwestią społeczną i ekologiczną, potem skierował nasz wzrok ku rodzinie i świętości, a za kilka tygodni postawi nam przed oczyma ludzi młodych, by zapytać co przez nich Duch Święty ma do powiedzenia Kościołowi.

W dalszej części homilii ks. Chromy nawiązał do nagłaśnianych ostatnio przypadków słabości ludzi Kościoła i zwrócił uwagę, że nikt nie ma szans na osiągnięcie świętości bez otwarcia się na Ducha Świętego. Wzywał przy tym każdego do modlitwy słowami, zapisanymi przez papieża Franciszka: „Jezu, jestem biedakiem, ale Ty możesz dokonać cudu uczynienia mnie trochę lepszym” oraz do tego, by ludzie tworzący Kościół zawsze czuli się wezwani do dawania wspólnocie tego, co jest w nich najlepsze.

Kaznodzieja tłumaczył przy tym, by nigdy nie przeciwstawiać aktywności duszpasterskiej życiu duchowemu. – Czy Duch Święty może na posyłać do wypełnienia misji, a jednocześnie żądać, byśmy dla spokoju wewnętrznego ją porzucali? – pytał, dopowiadając, że misja nie jest dodatkiem do życia chrześcijańskiego, ale to życie chrześcijańskie ma być misją.

Wrocławskie Dni Duszpasterskie są organizowane w stolicy Dolnego Śląska nieprzerwanie od 1971 r. i jak mówi ks. prof. Włodzimierz Wołyniec, rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu stanowią nie tylko okazję do spotkania ludzi zaangażowanych w różne inicjatywy ewangelizacyjne i duszpasterskie, ale także do promowania uczelni teologicznej, jaką jest PWT i zapraszania młodych do studiowania na wrocławskim Ostrowie Tumskim. Ksiądz rektor dodaje, że WDD stanowią okazję do wymiany doświadczeń, poglądów, ale również uważa się je za istotny element formacji duchowej i intelektualnej dolnośląskich katechetów i duszpasterzy.

Program 48. Wrocławskich Dni Duszpasterskich

WTOREK 28 VIII


11.00 – Wykłady (aula PWT): 

 • Ks. dr hab. Jan Klinkowski (PWT) – Duch i wolność w aspekcie biblijnym.
 • Ks. Dariusz Kowalczyk (Prezes Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia) – Wychowanie do wolności.
 • Ks. dr Grzegorz Strzelczyk (Uniwersytet Śląski) – Duch Święty w Kościele.

 

14.30 – Warsztaty:

 • Piotr Pieczątkiewicz (Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im. Pedro Arrupe – Warszawa) – Życie Jezusa a metody w katechezie.

 • Krzysztof Durnaś (Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im. Pedro Arrupe – Warszawa) – Techniki coachingowe w pracy katechety.

 • O. Paweł Adamik OP (dyrektor wrocławskiego Dominikańskiego Ośrodka Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach) – Jak mówić dziś o religijności osobom w młodym wieku.

 • Dr Agnieszka Lisiecka – Bednarczyk, (PWT) - Aktywizacyjne metody pracy katechety – możliwości wykorzystania gier planszowych.

 • Dr Mariusz Drozdowski (PWT) – Drama w katechezie.


ŚRODA 29 VIII


9.00 – Msza św. w Archikatedrze Wrocławskiej pod przewodnictwem i z homilią bp. Ignacego Deca, Biskupa Świdnickiego

 

10.30 Wykłady (aula PWT)

 • Ks. prof. Paweł Bortkiewicz (UAM) – Wolność jako dar i zadanie w myśli św. Jana Pawła II.
 • Ks. prof. Andrzej Zwoliński (UPJPII) – Zniewolenie duchowe jako problem życia religijnego.
 • Prof. Stanisław Rosik (UWr) – Prawda historyczna i wolność.

 

14. 30 Warsztaty:

 

 • Piotr Pieczątkiewicz (Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im. Pedro Arrupe – Warszawa) – Życie Jezusa a metody w katechezie.

 • Krzysztof Durnaś (Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im. Pedro Arrupe – Warszawa) – Techniki coachingowe w pracy katechety.

 • Ks. Zbigniew Kowal (DDM Wrocław) – Nie bój się Ducha - wyzwanie dla katechety w otwieraniu drzwi Jezusowi.

 • Daria Smoła i Justyna Pacholik – Działalność szkolnych Kół Caritas w szkole podstawowej i średniej Prezentacja autorskiego konspektu katechezy nt. miłosierdzia

  inf. ks. Rafał Kowalski