Grupa Johanneum

Bp Kiciński: Księże arcybiskupie dziękujemy Bogu za dar Twojego życia, kapłaństwa i biskupiej posługi!

16.06.2018 12:38 Patrycja Jenczmionka Błędowska

 

Bp Kiciński: Księże arcybiskupie dziękujemy Bogu za dar Twojego życia, kapłaństwa i biskupiej posługi!Fot. Janusz Gajdamowicz

 

- Pan Twoim dziedzictwem i Twoim przeznaczeniem. To Bóg powołał Cię abyś strzegł Jego dziedzictwa. Tym dziedzictwem jest depozyt wiary i nasza archidiecezja. Dziś dziękujemy Bogu za dar Twojego życia, te słowa skierował w trakcie homilii biskup Jacek Kiciński do Pasterza Archidiecezji Wrocławskiej. Pod przewodnictwem arcybiskupa Józefa Kupnego została odprawiona Msza św. w Katedrze Wrocławskiej z okazji 5. rocznicy ingresu metropolity wrocławskiego.

W homilii ksiądz biskup Jacek Kiciński przywołał słowa z Psalmu Responsoryjnego „Pan my dziedzictwem i Pan mym przeznaczeniem”. - To Bóg jest naszym bogactwem i On wyznacza kierunek naszego życia. Jeśli Bóg staje się centrum naszego życia to On nadaje sens naszej codzienności. Słowa te należy realizować w życiu codziennym, podkreślał biskup.

- Utrata wrażliwości na Boga powoduje, że człowiek traci swoją wiarygodność. To Jezus przywraca wartość przysięgi i znaczenie powołania.

- Pan Twoim dziedzictwem i Twoim przeznaczeniem. To Bóg powołał Cię abyś strzegł Jego dziedzictwa. Tym dziedzictwem jest depozyt wiary i nasza archidiecezja. Dziś dziękujemy Bogu za dar Twojego życia, zwrócił się w trakcie homilii biskup Jacek Kiciński do Pasterza Archidiecezji.

Biskup Kiciński porównał powołanie arcybiskupa do biblijnej drogi życiowej proroka Elizeusza, który zostawił wszystko i poszedł za Panem.

- Księże arcybiskupie Józefie i Ciebie Chrystus umiłował i powołał do bycia pasterzem! - kontynuował biskup Kiciński. 


- Otrzymane dziedzictwo pielęgnujesz, doglądasz i starasz się ubogacić je poprzez swoje osobiste zaangażowanie społeczne, religijne i kulturalne. Jako nasz pasterz wskazujesz nam drogę do Boga, bo On jest Twoim przeznaczeniem.


 Przewodniczący Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego podziękował także metropolicie za troskę za kapłanów i osoby życia konsekrowanego.

W trakcie Mszy św. kandydaci do posługi lektora I ceremoniarza zostali włączeni do posługi kościelnej. - Lektor to ten, którego bogactwem jest Słowo Boże. Mamy być przedłużeniem Bożej obecności. - Ceremoniarz to człowiek ołtarza. Wam powierza się troskę o piękno liturgii, mówił biskup pomocniczy.

POSŁUCHAJ HOMILII: 

Na zakończenie Mszy św. ks. Wojciech Buźniak wręczył księdzu arcybiskupowi prezent z okazji 5. rocznicy ingresu w postaci piłki mundialowej z autografem Piotra Zielińskiego, koszulkę reprezentacji Polski z nazwiskiem metropolity oraz koszulkę turniejową. 

Arcybiskup Józef Kupny natomiast wręczył osobom zasłużonym medale św. Jadwigi Śląskiej: Stanisławowi Kwiatkowskiemu, Iwonie Stec, Marii Stryjak, Franciszkowi i Anieli Jakubus, a także oznaczył godnościami kanoników osoby duchowne archidiecezji wrocławskiej m.in. ks. Andrzeja Bartosa - dyrektora Domu Księży Emerytów oraz księdza Pawła Cembrowicza – proboszcza katedry wrocławskiej (kanonik gremialny kapituły metropolitalnej).

Dodatkowo godnością kanonika gremialnego Kapituły Kolegiackiej św. Krzyża zostali odznaczeni: ks. Krzysztof Borecki (dr Wydziału Katechetycznego), ks. Czesław Majda ( proboszcz parafii. św. Maksymiliana Marii Kolbego we Wrocławiu) oraz ks. Jan Pawliszyn (proboszcz parafii św. Agnieszki Wrocław – Maślice).

Tytułem kanonika honorowego Kapituły Kolegiackiej św. Krzyża zostali odznaczeni: ks. Ryszard Słowiak (proboszcz parafii w Ciepłowodach), ks. Józef Jarmuła (prefekt alumnów MWSD w Henrykowie), ks. Arkadiusz Kruk (ojciec Duchowny MWSD we Wrocławiu), ks. Maciej Małyga (ojciec duchowny MWSD we Wrocławiu) ks. Ireneusz Bakalarczyk (notariusz Kurii Metropolitalnej).

W imieniu laikatu Metropolii Wrocławskiej oraz Rzemieślników Wrocławskich przemówił – Zbigniew Ładziński - prezes Izby Rzemieślniczej.

W imieniu prezydenta Wrocławia oraz starosty powiatu wrocławskiego i samorządowców życzenia złożył i podziękował za posługę Adam Grehl – wiceprezydent miasta Wrocławia.

W imieniu duchowieństwa i osób życia konsekrowanego słowa podziękowania skierował do metropolity ks. biskup Andrzej Siemieniewski.

POSŁUCHAJ SŁÓW METROPOLITY WROCŁAWSKIEGO:


Transmisję Mszy św. o godz. 11.00 przeprowadziło Radia Rodzina.

Po Mszy św. zapytaliśmy archidiecezjan, czego życzą arcybiskupowi Józefowi Kupnemu w tym szczególnym dniu.

Z arcybiskupem rozmawialiśmy o 5. rocznicy ingresu TUTAJ: 

http://www.radiorodzina.pl/19191,abp-kupny-w-porannygosc-odczuwam-ojcowska-don-pana-boga-w-prowadzen...