Grupa Johanneum

Abp Kupny do neoprezbiterów: jesteście posłani, by budować jedność

26.05.2018 12:44 Piotr Lipieta

 

Abp Kupny do neoprezbiterów: jesteście posłani, by budować jednośćFot. Janusz Gajdamowicz

 

Musicie wychodzić do ludzi i na wszystkich się otwierać - mówił abp Józef Kupny we wrocławskiej katedrze w czasie Mszy św., podczas której udzielił święceń prezbiteriatu dziesięciu diakonom wrocławskiego seminarium. Wspólnie z metropolitą Eucharystię sprawowało ponad 100 kapłanów.


W homilii, przywołując słowa papieża Franciszka, abp Kupny mówił, że Jezus nie lubi
przymkniętych drzwi, tłumacząc nowym kapłanom, że w ich życiu może pojawić się pokusa
pozostawania zamkniętym na pewne grupy czy środowiska . - Życie Jego najbliższych
uczniów to służba i dyspozycyjność - podkreślił hierarcha. - Jest to życie, gdzie nie ma
przestrzeni zamkniętych i własności prywatnych, pozostawionych dla własnej wygody.

Ten,kto postanowił upodobnić całe swoje życie do Jezusa nie wybiera już swoich własnych
miejsc, ale idzie tam, gdzie został postały, gotów odpowiedzieć temu, który go wzywa. Nie
wybiera już nawet czasu dla siebie. Dom, w którym mieszka nie należy do niego, ponieważ

Kościół i świat są otwartymi miejscami jego misji - dodał abp Kupny.

Pasterz Kościoła wrocławskiego wezwał nowych prezbiterów, by angażowali się w
duszpasterstwo młodzieży, małżeństw i rodzin oraz ruchów i wspólnot.

-Jesteście posłani, by budować jedność, nieść nadzieję, pomagać małżonkom w odkrywaniu piękna miłości
małżeńskiej. Troszczcie się o chorych, niepełnosprawnych, rodziny wielodzietne,
bezdomnych i opuszczonych. Bądźcie miłosierni, bez miłosierdzia nie da się wejść w świat
ludzi poranionych, potrzebujących zrozumienia i miłości - tłumaczył ksiądz arcybiskup,
dopowiadając: - Bez miłosierdzia nawet do nich nie podchodźcie. Jeśli nie potrafisz się
pochylić nad ich nieszczęściem i ich zrozumieć - nie podchodźcie do nich.

W dalszej części homilii abp Kupny zwrócił uwagę na potrzebę obecności stałej modlitwy w
życiu kapłana. - By móc dawać innym ksiądz musi być bogaty duchem - podkreślił,
tłumacząc, że człowiek, który się nie modli zamyka drzwi Chrystusowi, a wówczas Pan nie
może wejść do jego serca ze swoją łaską, mocą i światłem.

- Co taki kapłan może dać innym, jeśli w jego sercu panuje ciemność? - pytał, dodając: - Modląc się, otwieracie drzwi Jezusowi.
Na zakończenie Eucharystii, dziękując rodzicom neoprezbiterów za stworzenie w domach
atmosfery sprzyjającej zrodzeniu i pielęgnowaniu daru powołania abp Kupny poprosił ich, by
zawsze błogosławili swoim synom.

– Syn ksiądz także potrzebuje waszego błogosławieństwa– mówił, dodając, by wciąż otaczali rodzicielską troską nowych kapłanów.