Grupa Johanneum

Modlitwy za wstawiennictwem męczenników z Peru na Kruczej (9 dnia każdego miesiąca)

02.06.2016 11:59 Marta Łomnicka-Jasińska

 

Modlitwy za wstawiennictwem męczenników z Peru na Kruczej (9 dnia każdego miesiąca)O. Zbigniew Strzałkowski - pierwszy od lewej; o. Michał Tomaszek - pierwszy od prawej.

 

9 dnia każdego miesiąca o g. 18:00 Franciszkanie modlą się za wstawiennictwem bł.o. Michała Tomaszka i bł. Zbigniewa Strzałkowskiego.


Franciszkanie zapraszają wszystkich do modlitw za wstawiennictwem błogosławionych w każdy 9 dzień miesiąca.

O godzinie 18.00 Eucharystia i nabożeństwo
z możliwością uczczenia relikwii I stopnia męczenników z Pariacoto, które są przechowywane we franciszkańskiej świątyni.

Franciszkańska parafia we Wrocławiu jest mocno związana z historią polskich męczenników z Peru. To właśnie w kościele pw. św. Karola Boromeusza obaj franciszkańscy błogosławieni przyjęli w 1986 r. z rąk kard. Henryka Gulbinowicza świecenia: o. Zbigniew - prezbiteratu, o. Michał – diakonatu.
O. Zbigniew przed wyjazdem przebywał jakiś czas w parafii ucząc się języka hiszpańskiego i tutaj odprawił pożegnalną mszę przed wyjazdem na misje.

Franciszkanie postanowili wraz ze wspólnotą parafialną, aby w każdy dziewiąty dzień, każdego miesiąca (ponieważ właśnie 9 czerwca 1986 r. przyjęli święcenia), wprowadzić w kościele na Kruczej modlitwy za wstawiennictwem męczenników z Peru.

Pierwszy raz modlitwa zainicjowana została 9 kwietnia 2016 r. O godz. 18.00 odbyła się uroczysta msza św. pod przewodnictwem o. Marka Augustyna, gwardiana i proboszcza tej parafii (o. Marek i o. Witold to kursowi koledzy błogosławionego o. Michała Tomaszka).

O. Marek w homilii przyrównał postawę męczenników z Peru do postawy św. Maksymiliana Marii Kolbego, bo prawie 50 lat (bez 5 dni) po męczeńskiej śmierci, ponieśli oni śmierć z rąk wrogów Kościoła i wiary. Została ich postawa porównana również do innych franciszkańskich męczenników z czasu II wojny światowej o. Hermana Stępienia i o. Achillesa Puchały, którzy pomimo ostrzeżeń przed Niemcami zostali ze swoimi wiernymi do końca. O. Achilles powiedział wówczas, że „gdzie są owce, tam musi być także pasterz”. Dwaj franciszkanie dobrowolnie dołączyli do swoich parafian i zostali wieczorem 19 lipca 1943 r. bestialsko zamordowani.


info: http://www.franciszkanie.pl/artykuly/wroclaw-modlitwa-za-wstawiennictwem-meczennikow